Matura 2011, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2011, spomladanski rok, višji nivo vaja 3


Krožnica K ima središče v točki S(5, 10) in se dotika ordinatne osi (osi y). Premica z enačbo seka krožnico K v točkah A in B.


  • Zapiši enačbo krožnice K in izračunajte koordinate točk A in B.

  • Pokaži, da je kot ASB pravi.

  • Iz izhodišča koordinatnega sistema načrtamo na krožnico K obe tangenti. Ena izmed tangent je ordinatna os. Zapišite enačbo druge tangente in izračunajte koordinati njenega dotikališča s krožnico K.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.