Geometrija
 

Geometrija vaja 3


Za krogu včrtan štirikotnik velja
ter
pri čemer je r polmer kroga.


Določi notranje kote štirikotnika. 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.