Kolikšna je prostornina in površina enakostraničnega stožca, ki je včrtan krogli s polmerom


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar