Na valj, ki ima ploščino osnovne ploskve , položimo polkroglo. Kolikšna je površina in prostornina nastalega telesa, če je njegova višina ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar