Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 10


Dani sta funkciji in . Izračunaj koordinate presečišč obeh grafov. Oba grafa nariši v skupni koordinatni sistem.


 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK