Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 3


Izberi črko pred pravilnim odgovorom. Samo en odgovor je pravilen.


Diskriminanta kvadratne enačbe je: 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK