Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 62


Poiščite dolžine stranic tistega pravokotnika z obsegom 68 cm, ki ima največjo ploščino.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič