Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 63


Vsota katet pravokotnega trikotnika je 54 cm. Določite dolžini katet tako, da bo hipotenuza trikotnika najkrajša.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič