Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 69


Iz 30 cm dolge žice bi radi naredili model s slike. V natančni obliki zapišite dolžini stranic lika tako, da bo ploščina lika maksimalna. Rezultate zaokrožite na tri mesta. 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič