Korenska funkcija
 

Korenska funkcija vaja 2


Dana je funkcija .


  • Zapišite njeno definicijsko območje in zalogo vrednosti.

  • Narišite njen graf.

  • Poiščite predpis za inverzno funkcijo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič