Poklicna matura 2006, jesenski rok
 

Poklicna matura 2006, jesenski rok vaja 11


Dana je enačba parabole:
  • Parabolo natančno narišite.

  • Zapišite enačbo premice, ki gre skozi teme parabole in je vzporedna abscisni osi.

  • Izračunajte dolžino daljice, ki jo parabola odreže od premice .


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.