Lastnosti funkcij
 

Lastnosti funkcij vaja 9


Funkcijam zapiši naslednje lastnosti:

  • definicijsko območje,

  • zalogo vrednosti,

  • omejenost,

  • naraščanje,

  • padanje,

  • sodost,

  • lihost,

  • ničle,

  • začetno vrednost. 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Vogrinčič Bizjak