Lastnosti funkcij
 

Lastnosti funkcij vaja 16


S fotoaparatom slikamo balon, ki se dviga. Razdalja med fotoaparatom in točko, kjer pristane balon, je 300 m. Kot med objektivom fotoaparata in razdaljo fotoaparata do balona označimo z . Višino balona pa označimo z x.
  • Zapiši funkcijski predpis


  • Koliko je kot, ko je x = 150 m, 300 m, 600 m, 1200 m in 3000 m?


  • Nariši graf funkcije . (pomagaj si z grafičnim računalom)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Vogrinčič Bizjak