Lastnosti funkcij
 

Lastnosti funkcij vaja 19


Analiziraj funkcijo:
 • Ničle.

 • Začetna vrednost.

 • Ali je funkcija?

 • Definicijsko območje.

 • Zaloga vrednosti.

 • Na katerem intervalu je f(x)<0.

 • Na katerem intervalu je f(x)≥0?

 • Koliko je f(2)?

 • Izračunaj f(-5).

 • Kolikokrat seka graf premico y = 2?

 • Koliko je x, če je f(x) =4?

 • Koliko je x, če je f(x)= -5?

 • Izračunaj f(-1) –f(2).

 • Izračunaj 3 f(1).

 • Na katerem intervalu graf narašča?

 • Na katerem intervalu graf pada?

 • Kolikšna je natančna zgornja meja?

 • Kolikšna je natančna spodnja meja?

 • Ali je funkcija omejena?

 • Ali je funkcija bijektivna?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Vogrinčič Bizjak