Lastnosti funkcij
 

Lastnosti funkcij vaja 6


Na sliki je podan graf funkcije . Zapiši:


  • zalogo vrednosti funkcije, katere

  • definicijsko območje funkcije, katere 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Vogrinčič Bizjak