Matura 2018, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2018, jesenski rok, višji nivo vaja 3


Za vsak je vsota prvih n členov zaporedja enaka:
  • Dokažite, da je splošni člen zaporedja . Dokažite, da je zaporedje aritmetično.


  • Najmanj koliko členov je potrebno sešteti, da je vsota negativna? Zapišite odgovor.


  • Za kateri je vrednost največja? Kolikšna je v tem primeru vrednost ?


  • Naj bo dano zaporedje s splošnim členom . Izračunajte . Koliko členov zaporedja leži zunaj - okolice limite, če je ? Zapišite odgovor.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.