Matura 2018, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2018, jesenski rok, višji nivo vaja 4


Štirikotnik je ortodiagonalen, če se njegovi diagonali sekata pod pravim kotom. Ploščina poljubnega ortodiagonalnega štirikotnika z dolžinama diagonal e in f je enaka .


Naj bodo take točke na enotski krožnici, da je štirikotnik ABCD trapez z osnovnicama AB in CD. Diagonali trapeza se sekata v točki P.


Označimo z O izhodišče koordinatnega sistema in s velikost kota AOB.


  • Dokažite, da je trapez ABCD enakokrak. Narišite skico.


  • Izračunajte velikosti kotov in ter dokažite, da je trapez ABCD ortodiagonalen.


  • Koordinati točke B ter dolžino diagonale izrazite s .


  • Ploščino trapeza ABCD izrazite s . Katero točko B na enotski krožnici bi morali izbrati, da bi bila ploščina trapeza ABCD največja? Odgovor utemeljite. 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.