Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 16


V enačbi premice določi začetno vrednost tako, da bo premica potekala skozi točko .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Marjetka Novak