Matura 2014, spomladanski rok, osnovni nivo
 

Logaritemska enačba in neenačba
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Logaritemske enačbe so enačbe v katerih neznanka nastopa v logaritmandu ali v osnovi logaritma. Z logaritemsko enačbo se srečamo, kadar želimo izračunati presečišče grafa logaritemske funkcije s katero koli drugo funkcijo (linerano, kvadratno, eksponentno...)


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Reševanje logaritemskih enačbLogaritemske enačbe razlikujemo glede na postopek s katerim jih rešimo.


Na koncu reševanja vedno naredimo preizkus, saj morata biti v začetni enačbi logaritmand in osnova pozitivni realni števili, osnova pa še različna od 1.Eksponentne enačbe, ki jih rešujemo z logaritmiranjemZ logaritmiranjem se rešujejo enačbe tipa:
Enačbo lahko logaritmiramo z logaritmom poljubne osnove. Če je mogoče, naj bo osnova logaritma enaka osnovi potence. Ponavadi logaritmiramo z osnovo 10 ali z osnovo e, saj imamo ta dva logaritma na žepnem računalu in tako najlažje izračunamo približek rešitve.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Reševanje z uporabo definicijePreproste logaritemske enačbe rešujemo z definicijo:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Reševanje s pravili za logaritmiranjePri reševanju naslednjih logaritemskih enačb bomo uporabljali pravila za logaritmiranje


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Reševanje s prehodom k isti osnoviČe se v enačbi pojavi več logaritmov z različnimi osnovami, enačbo najprej preoblikujemo v tako obliko, da imajo vsi logaritmi enake osnove. Za novo osnovo izberemo najmanjšo med podanimi osnovami.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »Reševanje z uvedbo nove neznankeZ uvedbo nove neznanke rešujemo logaritemske enačbe višje stopnje in enačbe v katerih logaritem nastopa v obliki algebrskega ulomka. Nova enačba je bolj pregledna in lažje rešlijva.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Grafično reševanjeKadar logaritemske enačbe ne moremo rešiti z nobenim od že napisanih načinom, jo rešimo grafično. Enačbo, ki jo rešujemo preuredimo tako, da na obeh straneh nastopata funkciji, ki ju znamo narisati. Sledi risanje obeh funkcij v isti koordinatni sistem. Rešiteve naše enačbe so abscise točk, v katerih se grafa sekata. Rešitev potrdimo še z računskim preizkusom.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Logaritemska neenačbaLogaritemske neenačbe so neenačbe, v katerih neznanka nastopa v logaritmandu logaritma. Neenačbe običajno rešujemo grafično, kar pomeni da narišemo oba grafa, ki v neenačbi nastopata. Enostavnejše neenačbe lahko rešimo tudi računsko.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič