Logaritemska enačba in neenačba
 

Logaritemska enačba in neenačba vaja 56


Graf funkcije premaknemo za 2 enoti v levo in dobimo graf funkcije .


  • Narišite graf funkcije g in zapišite njegov predpis.


  • Na katerem intervalu je funkcija g negativna in na katerem pozitivna?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič