Faradayev zakon indukcije
 

Faradayev zakon indukcije vaja 7


V homogeno magnetno polje postavimo tuljavo tako, da so silnice polja pravokotne na njen presek. Izračunaj napetost, ki se inducira v tuljavi, če se gostota magnetnega polja poveča za 0.5 T v 0.6 s. Tuljava ima 106 ovojev in presek .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana