Faradayev zakon indukcije
 

Faradayev zakon indukcije vaja 6


V homogeno magnetno polje z gostoto 0,8 T položimo krožno zanko tako, da so silnice polja pravokotne na ravnino zanke. Izračunaj naboj, ki steče skozi zanko z uporom , če zanko zasukamo za okrog njenega premera? Polmer zanke je 8 cm.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana