Faradayev zakon indukcije
 

Faradayev zakon indukcije vaja 1


V homogeno magnetno polje, ki se vsako sekundo poveča za 0,2 T, vstavimo tokovno zanko s presekom pravokotno na magnetne silnice. Izračunaj kolikšen tok se inducira v zanki s notranjim uporom .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana