Faradayev zakon indukcije
 

Faradayev zakon indukcije vaja 2


Elektromagnet s prečnim presekom in magnetnim poljem ob ustju z gostoto 0,18 T obdaja žična zanka z uporom . Izračunaj inducirani tok v zanki, če elektormagnetu v času 10 ms spremenimo smer toka.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana