Magnetna sila na tokovni vodnik
 

Magnetna sila na tokovni vodnik
Friderika Lavrič, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije fizike v naslednjih krajih: Ljubljana.

Učitelj/ica omogoča inštrukcije tudi prek spleta.


Sila na tokovni vodnik v magnetnem poljuSilo na vodnik, po katerem teče električni tok dobimo iz enačbe (glej magnetna sila na električne delce) tako, da vstavimo in . Pri tem je dolžina vodnika, ki se nahaja v magnetnem polju:
Smer sile določimo podobno, kot pri gibanju delcev v magnetnem polju, s pomočjo desnega vijaka. Tok zavrtimo v , smer sile bi bila smer gibanja desnega vijaka.


Slika 3 Kako določamo smer magnetne sile na tokovni vodnikDruga možnost določitve smeri sile je pravilo leve roke: magnetne silnice grejo v dlan leve roke, stegnjeni prsti so smer toka in stegnjen palec smer magnetne sile.


Pravilo leve roke za določitev smeri magnetne sile na tokovni vodnikOpomba: krogec s križcem pomeni smer vektorja v monitor (stran od opazovalca), krogec s piko bi pomenil smer vektorja iz monitorja (proti opazovalcu).
glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana