[NOVO] BREZPLAČNE SKUPINSKE INŠTRUKCIJE
 
 
Objavili smo novo storitev - brezplačne skupinske inštrukcije. Srečanja bodo potekala enkrat tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev matematike.
 
 
Preveri tukaj razpored za matematiko »
[NOVO] BREZPLAČNE SKUPINSKE INŠTRUKCIJE
 
 
Objavili smo novo storitev - brezplačne skupinske inštrukcije. Srečanja bodo potekala enkrat tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev matematike.
 
 
Preveri tukaj razpored za matematiko »
[NOVO] BREZPLAČNE SKUPINSKE INŠTRUKCIJE
 
 
Objavili smo novo storitev - brezplačne skupinske inštrukcije. Srečanja bodo potekala enkrat tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev matematike.
 
 
Preveri tukaj razpored za matematiko »
Brezplačne skupinske inštrukcije potekajo tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev. Preveri tukaj razpored za matematiko » Brezplačne skupinske inštrukcije potekajo tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev. Preveri tukaj razpored za matematiko » Brezplačne skupinske inštrukcije potekajo tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev. Preveri tukaj razpored za matematiko »
 
 
Must, Ought, Should fb
 

Must, Ought, Should
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


 • must

 • ought

 • should

so pomožni glagoli, ki v povezavi z drugim (glavnim) glagolom v povedi, odražajo govorčev odnos do sveta.


Odražajo lahko različne stopnje:

 • obveznosti in nujnosti,

 • nasveta,

 • logičnega sklepanja.


Njihova pomembna lastnost je, da imajo smo eno obliko, zato se ne spreminjajo glede na osebo. Tako:

 • ne prevzamejo končnice -s za osebe he/ she/ it,

 • ne prevzamejo končnice -ed za tvorjenje preteklika,

 • ne prevzamejo končnice -ing.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V nadaljevanju si oglejmo glagole must, ought in should.


MustMust je pravi modalni glagol in lahko izraža:

 • močno obveznost (nujnost),

 • gotovost,

 • prepoved.


Tvorba stavka z MustPojavlja v naslednjih oblikah povedi:

 • trdilni,

 • nikalni,

 • vprašalni.

Poglejmo si tvorbo stavka v vsaki obliki posebej.


 • Trdilna in nikalna oblika


  V trdilnih in nikalnih oblikah stavek tvorimo po naslednjem pravilu:


  must (mustn't) + nedoločnik  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Vprašalna oblika


  Modalni glagol must v vprašalni obliki tvorimo po naslednjem pravilu:


  must (mustn't) + oseba + nedoločnik  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V nadaljevanju se posvetimo še pomenom, ki jih must izraža.


Raba modalnega glagola MustMust v slovenščino prevajamo z izrazom morati. Izraža pa lahko naslednje pomene:

 • nujnost (močno obveznost),

 • gotovost,

 • prepoved.

Poglejmo si jih.


NujnostNujnost se lahko odraža v naslednjih oblikah ali situacijah:

 • dolžnost (moralno nujnost),

 • nujnost, ki izhaja iz govorčevega prepričanja v določen način vedenja in njegovo avtoriteto,

 • javna opozorila.


Izražamo jo lahko v vseh časih:

 • sedanjosti,

 • preteklosti,

 • prihodnosti,

zato si njeno izražanje poglejmo za vsak čas posebej.


 • Nujnost v sedanjosti


  Nujnost v sedanjosti tvorimo po spodnjem pravilu.


  must + nedoločnik  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Nujnost v preteklosti


  Modalni glagol must ne tvori oblike za preteklost, zato ga nadomestimo z glagolom had to. Stavek tvorimo po spodnjem pravilu.


  had to + nedoločnik  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Nujnost v prihodnosti


  Nujnosti v prihodnosti prav tako ne izražamo z uporabo modalnega glagola must, ampak ga nadomestimo z glagolom will have to.


  will have to + nedoločnik  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


GotovostGotovost (logično sklepanje) izraža naše prepričanje v uresničitev dejanja, glede na informacije in lastne izkušnje.


Gotovost izražamo v:

 • sedanjosti,

 • preteklosti.

Poglejmo si jo podrobneje.


 • Gotovost v sedanjosti


  Izražamo jo na dva možna načina:


  • Z uporabo modalnega glagola must in nedoločnika


   must + nedoločnik   Primer

   Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
    
    
   Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  • Z uporabo must be in glagola v nedovršni obliki


   must be + nedoločnik + -ing   Primer

   Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
    
    
   Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Gotovost v preteklosti


  Gotovost v preteklosti izražamo po spodnjem pravilu


  must + have + pretekli deležnik (3. oblika glagola)  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


PrepovedZa izražanje močne prepovedi, ki izhaja iz govorčeve avtoritete, vključuje pa tudi javne prepovedi, uporabljamo nikalno obliko musn't v sedanjiku. Prepoved z uporabo modalnega glagola must podrobneje spoznamo v gradivu Needn't, Don't Have to, Mustn't.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primerjava: Must - Have toModalna glagola must ima soroden pomen kot have to, zato ju včasih lahko zamenjamo.


Kljub temu pa med njima obstajajo razlike:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


OughtModalni glagol ought izraža:

 • blago obveznost (nujnost),

 • nasvet in

 • odsotnost obveznosti.


Tvorba v stavku z OughtOught se običajno pojavlja v trdilni obliki, ob sebi pa vedno potrebuje nedoločnik.


Pojavlja v naslednjih oblikah:

 • trdilni in nikalni obliki,

 • vprašalni obliki.


Poglejmo si ju podrobneje:


 • Trdilna in nikalna oblika


  Trdilna oblika glagola ought je v uporabi najpogostješa. Tvorimo jo po spodnjem pravilu.


  ought (not) + nedoločnik  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Vprašalna oblika


  Vprašalno obliko tvorimo po spodnjem pravilu.


  ought + oseba + nedoločnik  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna in vprašalna oblika modalnega glagola ought se redko uporablja, zato v teh oblikah ponavadi uporabljamo should (not). Pomena glagolov ought in should sta enaka, pri čemer pa je ought bolj formalen.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Raba modalnega glagola OughtOught izraža enake pomene kot modalni glagol should, zato ga lahko brez večjih sprememb vedno nadomestimo s tem glagolom.


Izraža naslednje pomene:

 • blago nujnost (obveznost),

 • gotovost,

 • nasvet.

Poglejmo si jih.


Blaga nujnost (obveznost)Enako kot should, se modalni glagol ought v pomenu nujnosti približa glagolu must. Pri čemer pa izraža večjo vljudnost kot must. Obenem pa ought izraža tudi naše pričakovanje, da se bo dejanje uresničilo.


Nujnost lahko izražamo v časih:

 • sedanjosti,

 • preteklosti.

Poglejmo si ju podrobneje:


 • Blaga nujnost v sedanjosti


  Modalni glagol ought v sedanjosti lahko nadomestimo z izrazoma had better in be supposed to.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Blaga nujnost v preteklosti


  Nujnost v preteklosti izraža pričakovanje govorca v uresničitev nekega dejanja, ki ni bilo uresničeno. Stavek tvorimo po spodnjem pravilu.


  ought + have + pretekli deležnik (3. oblika glagola)  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Izražanje blage nujnosti lahko v preteklosti nadomestimo z izrazom be supposed to in modalnim glagolom should.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


GotovostGotovost ali prepričanje z ought uporabljamo v dveh časih:

 • sedanjosti,

 • preteklosti.

Poglejmo si ju podrobneje:


 • Gotovost v sedanjosti


  Gotovost v sedanjosti izražamo, kadar uresničitev nekega dejanja močno pričakujemo.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Gotovost v preteklosti


  Gotovost v preteklosti izraža pričakovanje govorca v uresničitev dejanja, ki pa ni bilo uresničeno. Stavek tvorimo po spodnjem pravilu.


  ought + have + pretekli deležnik (3. oblika glagola)  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nasvet ali priporočiloOught, enako kot modalni glagol should, izraža nasvet ali priporočilo. V tej obliki ga uporabljamo najpogosteje.


Ought lahko za izražanje nasveta uporabljamo v:

 • trdilni obliki,

 • nikalni obliki in

 • v pretekliku.

Poglejmo si vsako obliko posebej:


 • Nasveti v trdilni obliki


  Z nasveti izražamo mnenja, prepričanja in čustva o dejstvih in dogodkih. Stavek tvorimo po spodnjem pravilu.


  ought + nedoločnik  V tem pomenu lahko modalni glagol ought v celoti nadomestimo z modalnim glagolom should.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Nasveti v nikalni obliki


  Kadar želimo nekaj odsvetovati uporabimo ought v nikalni obliki, ought not.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Z njim izražamo, da nekaj ne bi smeli. Bolj običajna oblika za izražanje odsvetovanja je z uporabo glagola shouldn't.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Nasveti v preteklosti


  Nasvet v preteklosti tvorimo po spodnjem pravilu.


  ought (not) + have + pretekli deležnik (3. oblika glagola)  Za dejanje, ki ga z uporabo preteklika svetujemo ali odsvetujemo, velja:

  • dejanje, ki ga svetujemo, se ni uresničilo.

  • dejanje, ki ga odsvetujemo, se je uresničilo.  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


ShouldGlagol should je pravi modalni glagol, katerega glava funkcija je odražati govorčev odnos do sveta.


Izraža lahko:

 • blago obveznost (nujnost),

 • nasvet,

 • odsotnost obveznosti.


Tvorba v stavku s ShouldModalni glagol should se pojavlja v naslednjih oblikah:

 • trdilni,

 • nikalni obliki,

 • vprašalni obliki.

Poglejmo si jih:


 • Trdilna in nikalna oblika


  V trdilnih in nikalnih oblikah stavek tvorimo po spodnjem pravilu.


  should (shouldn't) + nedoločnik  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Vprašalna oblika


  Vprašalno obliko tvorimo po spodnjem pravilu.


  should (shouldn't) + oseba + nedoločnik  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V nadaljevanju se posvetimo še pomenom, ki jih should izraža.


Raba modalnega glagola ShouldShould prevajamo v slovenščino z izrazom naj bi ali pa bi moral.


Z njim izražamo naslednje pomene:

 • blago obveznost (nujnost),

 • gotovost,

 • nasvete.

Poglejmo si jih podrobneje.


Blaga nujnostV tem pomenu se modalni glagol should približa glagolu must vendar pa izraža:

 • večjo vljudnost kot glagol must,

 • naše pričakovanje, da se bo dejanje uresničilo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


GotovostGotovost ali prepričanje lahko s should uporabljamo v:

 • sedanjosti,

 • preteklosti.

Poglejmo si časa podrobneje:


 • Gotovost v sedanjosti


  Gotovost v sedanjosti izražamo, kadar močno pričakujemo uresničitev nekega dejanja.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Gotovost v preteklosti


  Gotovost v preteklosti izraža pričakovanje govorca v uresničitev nekega dejanja, ki ni bilo uresničeno. Stavek tvorimo po spodnjem pravilu.


  should + have + pretekli deležnik (3. oblika glagola)  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


NasvetNasvet je najpogosteje uporabljen pomen modalnega glagola should.


Tvorimo ga lahko v naslednjih oblikah:

 • trdilni obliki,

 • nikalni obliki,

 • pretekliku.

Poglejmo si jih:


 • Nasveti v trdilni obliki


  Z nasveti izražamo:

  • mnenja,

  • prepričanja in

  • čustva

  o dejstvih in dogodkih.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  V trdilni obliki tvorimo nasvet po spodnjem pravilu.


  should + nedoločnik.  Glagol should pa lahko nadomestimo z izrazi:

  • advise to,

  • be recommended,

  • had better.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Nasveti v nikalni obliki


  Kadar želimo nekaj odsvetovati uporabimo should v nikalni obliki, shouldn't. S tem izražamo, da nekaj ne bi smeli.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Nasveti v preteklosti


  Nasvet v preteklosti tvorimo po spodnjem pravilu.


  should (shouldn't) + have + 3. oblika glagola (pretekli deležnik).  Za dejanje, ki ga z uporabo preteklika svetujemo ali odsvetujemo, velja:

  • dejanje, ki ga svetujemo, se ni uresničilo.

  • dejanje, ki ga odsvetujemo, se je uresničilo.  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »
glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Lukač Patarčec