Naklonski kot premice in kot med dvema premicama
 

Naklonski kot premice in kot med dvema premicama vaja 11


Kolikšen kot oklepa premica z ordinatno osjo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.