Naklonski kot premice in kot med dvema premicama
 

Naklonski kot premice in kot med dvema premicama vaja 12


Dani sta premici: 2x + 5y - 2 = 0 in y = 2x + 2.


  • Izračunajte presečišče med premicama

  • V isti koordinatni sistem narišite obe premici

  • Izračunajte kot med premicama


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.