Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Naravna števila so števila s katerimi štejemo. Množico naravnih števil označimo z in jo sestavljajo števila od ena do neskončno, kar označimo kot:
Lastnosti naravnih številLastnosti so:

  • naravnih števil je neskončno mnogo

  • 1 je naravno število

  • vsako naravno število ima svojega naslednika

  • dve različni naravni števili imata različna naslednika

  • 1 ni naslednik nobenega naravnega števila


Upodobitev naravnih števil na številski premiciIzberemo si izhodišče in enoto - izhodišče označimo z in eno enoto v desno število
eno enoto v desno od števila dobimo število
postopek ponavljamo, tako da enakomerno nanašamo enoto v desno in tako dobimo še ostala števila
Računske operacije naravnih številV množici naravnih števil sta definirani operaciji seštevanja in množenja.


Seštevanje naravnih številPoljubni dve naravni števili in seštejemo in dobimo vsoto , pri čemer števili in imenujemo seštevanec, pa vsota.


Množenje naravnih številPoljubni dve naravni števili in zmnožimo in dobimo zmnožek oziroma produkt , pri čemer števili in imenujemo zmnoženec oziroma faktor, pa zmnožek oziroma produkt.


Lastnosti računskih operacijPri računanju z naravnimi števili moramo upoštevati vrstni red operacij (množenje ima prednost pred seštevanjem) in oklepaje, zraven tega pa za računanje z naravnimi števili veljajo določeni zakoni.


Komutativnostni zakon ali zakon o zamenjavi členovRezultat je neodvisen od vrstnega reda seštevanja oziroma množenja.


Komutativnost seštevanja:
Komutativnost množenja:
Asociativnostni zakon ali zakon o združevanju faktorjevRezultat je neodvisen od vrstnega reda združevanja faktorjev.


Asociativnost seštevanja:
Asociativnost množenja:
Distributivnostni zakon ali zakon o razčlenjevanju členovPovezuje množenje in seštevanje naravnih števil.


Distributivnost:
Obstoj nevtralnega elementa za množenjePri množenju z se rezultat ne spremeni.


Nevtralni element za množenje:
Praštevila in sestavljena številaPraštevilo je naravno število, ki ima natanko dva delitelja in samega sebe. Vsa ostala naravna števila, ki imajo več kot dva delitelja imenujemo sestavljena števila. Izjema je število , ki ima samo enega delitelja, zato ni sestavljeno, niti praštevilo.


Razcep na prafaktorjeVsako naravno število lahko na en sam način razcepimo na prafaktorje (praštevila) oziroma zapišemo kot produkt potenc s praštevilskimi osnovami:


Razcep naravnega števila n na prafaktorje (praštevila):
kjer so praštevila; pa eksponenti, ki so naravna števila.Izpostavljanje skupnega faktorjaIzpostaviti skupni faktor pomeni, da pred oklepaj zapišemo največ, kar imajo vsi členi skupnega. Števila najprej razcepimo na produkt prafaktorjev (praštevil). Faktorje, ki jih vsebujejo vsi členi zapišemo pred oklepaj, vse kar nam od členov ostane, pa zapišemo v oklepaj.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh