Valj s težo 600 N in radijem 0,6 m želimo povleči preko 10 cm visoke stopnice. Prijemališče vlečne sile je na osi vrtenja valja. Kolikšno vlečno silo potrebujemo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana