Lahek drog je vodoravno položen med dva vertikalna nosilca, kot kaže slika. Koeficient lepenja med nosilcema in drogom je 0,6. Pod kakšnim minimalnim kotom lahko vlečemo drog, da ne zdrsne?


Drog med dvema nosilcema


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana