Dvigalo z maso 4 t dviguje tovor z maso 1800 kg s pomočjo lahke, 5 m dolge ročice, kot kaže slika. Dolžina dvigala brez ročice je 4 m. Pod kolikšnim kotom je lahko ročica dvigala, da se še ne prevrne? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana