Štiri uteži z maso 1 kg, 2 kg, 3 kg in 4 kg postavimo v x, y koordinatni sistem tako, da so uteži razporejene na ogliščih kvadrata s stranico 1 m. Izračunaj koordinate točke težišča.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana