Slika dimenzije 80 cm krat 50 cm visi na steni, kot kaže slika. Na spodnji levi vogal slike delujemo s silo 20 N. Kot, ki ga oklepa sila s spodnjim robom slike je . Izračunaj navor, ki deluje na sliko. Težo slike zanemarimo. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana