Na tla smo postavili palico dolžine 80 cm. Kot je to prikazano spodaj, nanjo delujemo z dvema silama, ki sta po velikosti enaki, to je 9 N. Palica je vrtljiva okrog označene osi. Vsakršno trenje zanemari, upoštevaj geometrijo na sliki. Koliko znaša skupni navor za posamezni primer? V katerem od prikazanih primerov je skupni navor največji?


Palica na katero delujeta dve sili na različne načine.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Saša Hrka