Nedoločeni integral
 

Nedoločeni integral vaja 30


Zapišite predpis za funkcijo f, katere graf pri 3 seka ordinatno os, njen odvod pa je


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.