Nedoločeni integral
 

Nedoločeni integral vaja 57


Izračunaj po metodi "per partes": 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.