Nedoločeni integral
 

Nedoločeni integral vaja 53


S pomočjo metode per partes izračunaj spodnji integral: 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.