Matura 2017, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2017, spomladanski rok, višji nivo vaja 2


Dani sta realni funkciji f in g s predpisoma in .


  • V preglednico zapišite definicijsko območje in zalogo vrednosti funkcij f in g.    Dokažite, da za vsak in .


  • Dokažite, da je funkcija f soda in funkcija g naraščajoča.


  • Dokažite, da tangenta na graf funkcije f v točki seka ordinatno os v točki z ordinato .


  • Izračunajte nedoločeni integral .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.