Nedoločeni integral
 

Nedoločeni integral vaja 9


Zapiši predpis za funkcijo g, katere odvod je funkcija in velja .


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.