Matura 2010, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2010, jesenski rok, višji nivo vaja 1


Dana je geometrijska vrsta .


  • Za katera realna števila x vrsta konvergira?


  • Izračunajte x, da bo vsota vrste enaka dvakratniu prvega člena.


  • Izračunajte x tako, da bo kvadrat prvega člena enak sedemkratniku petega člena. Rezultat zaokrožite na pet mest.


  • Za x = -1 zapišite vsoto prvih n členov vrste. Najmanj koliko členov vrste moramo sešteti, da se bo vsota od vsote neskončne vrste razlikovala za manj kot .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh