Matura 2009, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2009, spomladanski rok, višji nivo vaja 2


Dana je geometrijska vrsta
  • Za katera realna števila x je ta vrsta konvergentna?


  • Izračunajte število , za katero je vsota te vrste enaka .


  • Naj bo x= -1. Koliko odstotkov vsote vseh členov te vrste predstavlja vsota prvih petih členov? Rezultat zaokrožite na 5 mest.


  • Naj bo x= -1. Kateri členi te vrste so manjši od ? Napišite odgovor.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.