Reakcija nevtralizacije in titracija
 

Nevtralizacija in titracija
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Kisline in baze med seboj reagirajo, pri čemer kislina odda protone bazi. Poglejmo si podrobneje to reakcijo.


NevtralizacijaNevtralizacija je naziv za skupino kemijskih reakcij med kislino in bazo, kjer nastaneta sol in voda. Nevtralizacija je zanimiva zato, ker iz kisle in bazične snovi pridobimo snov, ki ima nevtralen pH (to velja predvsem za soli iz močnih kislin in baz).


V nevtralizaciji se zgodi:

  • Kislina odda proton bazi, pri tem pa nastane voda.

  • Kation iz baze pa se poveže s kislinskim preostankom in nastane sol.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


TitracijaTitracija je postopek, s katerim lahko določimo koncentracijo kislin ali baz. Pri tem postopku si pomagamo z nevtralizacijo.


Postopek titracije poteka tako, da raztopino z znano koncentracijo (titrant), postopoma dodajamo vzorcu z neznano koncentracijo, dokler ne dosežemo popolne nevtralizacije vzorca. Točko, kjer s titrantom nevtraliziramo vzorec imenujemo ekvivalentna točka.


Poglejmo si shematski prikaz titracije:


Shematski prikaz titracije in titracijske opreme.Opišimo skico:

  • V bireti se nahaja titrant (raztopina z znano koncentracijo).

  • Pod bireto pa se nahaja erlenmajerica z vzorcem. Vzorcu je dodan barvni indikator, ki nam s spremembo barve pokaže, kdaj se kislina in baza med seboj nevtralizirata.

Z dodajanjem titranta poskušamo doseči ekvivalentno točko, kar pomeni, da je množina oksonijevih ionov enaka množini hidorksidnih ionov. V ekvivalentni točki nobeden od reaktantov ni v presežku, kar pomeni, da sta reaktanta med seboj, stehiometrično gledano, v idealnem množinskem razmerju. To se zgodi pri vrednosti pH 7.


Da lahko vzorec nevtraliziramo, mu mora biti titrant vedno nasproten:

  • če je vzorec bazičen - ima vrednost pH nad 7 - je titrant kislina;

  • če je vzorec kisel - njegov pH je manjši od 7 - je titrant baza.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Titracijska krivuljaMed titracijskim postopkom se pH raztopine spreminja. Tej spremembi lahko sledimo s pomočjo natančnega pH metra. Pri tem lahko izrišemo titracijsko krivuljo.


Titracijska krivulja prikazuje spreminjanje pH-ja raztopine glede na dodan volumen titranta.Poglejmo si primer take titracijske krivulje.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK