Vsiljeno nihanje in resonanca
 

Vsiljeno nihanje in resonanca vaja 6


Imamo 5 nihal z enako maso, od katerih imajo 4 različno dolžino (glej sliko).


  • Katero od teh petih nihal ima največji nihajni čas?

  • Nihala sedaj obesimo na vodoravno napeto žico (označena z rdečo barvo), kot kaže slika. Nihalo 1 zanihamo. Katero od preostalih štirih nihal zaniha z največjo amplitudo?

  • Nihalo, ki smo ga izbrali v nalogi b), sedaj nesemo na planet, kjer je težni pospešek trikrat manjši od zemeljskega. Kako in za koliko % se spremeni nihajni čas nihala? 

glavni avtor in urednik gradiva: Nik Nadvežnik