Vsiljeno nihanje in resonanca
 

Vsiljeno nihanje in resonanca vaja 5


Na vrvici dolžine 1m, ki je pripeta na strop, visi utež z maso 0,5 kg. Izračunaj nihajni čas tega nihala! Dolžino vrvice skrajšamo na polovico. Kako se spremeni nihajni čas skrajšanega nihala in za koliko odstotkov? Kako bi se spremenil nihajni čas nitnega nihala, če bi vzeli dvakrat težjo utež? Kolikšna sta največja hitrost in pospešek skrajšanega nihala, če utež zanihamo z amplitudo 5 cm? Nariši skico z vsemi relevantnimi količinami! S kolikšno frekvenco moramo vsiljevati nihanje temu nihalu, da pride do resonance?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nik Nadvežnik