Vsiljeno nihanje in resonanca
 

Vsiljeno nihanje in resonanca vaja 7


Hipnotizerska ura ima maso 0,2 kg in visi na vrvici z dolžino 0,35 m. Hipnotizer sprva niha z uro počasi z amplitudo 2 cm. Nato pa začne vsiljevati nihanje tako dolgo, da je amplituda enaka četrtini dolžine vrvice. Vsaj koliko nihajev je za to potrebno, če hipnotizer pri vsakem nihaju doda energije? Privzemi, da obravnavamo matematično nihalo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nik Nadvežnik