Vsiljeno nihanje in resonanca
 

Vsiljeno nihanje in resonanca vaja 10


Vzmetno nihalo z maso 2 kg in nihajnim časom 0,7 s sprva niha z amplitudo 20 cm. Nato začnemo vsiljevati nihanje in sicer tako dolgo, da amplituda doseže 120 cm. Koliko dela smo opravili z vsiljevanjem, če smo z vsakim nihajem nihalu dodali 4 J energije? Koliko nihajev je bilo potrebnih za to?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nik Nadvežnik