Vsiljeno nihanje in resonanca
 

Vsiljeno nihanje in resonanca vaja 8


Vzmetnemu nihalu z maso 0,9 kg izmerimo, da je amplituda tega nihala 7 cm in da nihalo opravi 20 nihajev v 15 sekundah.


  • Kolikšen je koeficient vzmeti?

  • Kolikšna je največja hitrost nihala?

  • Sedaj začnemo temu nihalu vsiljevati nihanje. Ali je frekvenca vsiljevanja, ki znaša 1,0 Hz dovolj dobra, da dosežemo resonanco? Če ni, kako bi morali spremeniti maso, da bi bila?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nik Nadvežnik