Dušeno nihanje
 

Dušeno nihanje vaja 2


Kako dobimo dušeno nihanje? Napiši enačbo in nariši graf odvisnosti odmika od ravnovesne lege in časa?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana