Dušeno nihanje
 

Dušeno nihanje vaja 3


Vzmetno nihalo niha s frekvenco 2 Hz. Nihanje je dušeno. Začetna amplituda nihanja je 6 cm, po štirih nihajih pa pade na 4 cm. Kolikšen je faktor dušenja? Za koliko odstotkov se zmanjša energija nihala po štirih nihajih in v kaj se pretvori?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana